Agencja PZU Wrocław

tel. 602 25 44 90

Ubezpieczenie OC

!!!   SUPER PROMOCJA   !!!

15% rabatu na nowe ubezpieczenie OC

70% rabatu na ubezpieczenie OC pojazdów zabytkowych

 

Najtańsze w Polsce ubezpieczenie motocykla, motoroweru i skutera

 

Każdy posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy odpowiedzialność cywilnej. Ubezpieczenie OC powinien posiadać każdy pojazd silnikowy poruszający się po drogach publicznych, również jeżeli jest nierejestrowany, jak np. quad, pojazd specjalistyczny.

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, czyli:

- pojazdów samochodowych (osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników siodłowych itp.),

- przyczep, naczep,

- motocykli,

- motorowerów, skuterów,

- ciągników rolniczych i przyczep,

- a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.

Ubezpieczenie OC uchroni posiadacza pojazdu przed kosztami związanymi z naprawieniem szkody wyrządzonej przez posiadany pojazd związane z ruchem tego pojazdu.

 

Kupując OC w PZU, otrzymujesz:

- bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych,

- niższą cenę za ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max,

- bezpłatną Zieloną Kartę (jeżeli potrzebujesz),

- aż do 60% zniżki za bezszkodową jazdę (plus ewentualne zniżki promocyjne),

- gwarancję, że w razie spowodowania wypadku nie poniesiesz kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

- w przypadku szkód na osobie -  5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

- w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.

Jeżeli wyjeżdżasz do Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry lub na Ukrainę, Białoruś czy do Rosji - zapytaj o Zieloną Kartę i nie zapomnij rozszerzyć ubezpieczenia Auto Pomoc na teren całej Europy.


Sprzedając lub kupując samochód używany należy w ciągu 14 dni ad dnia zakupu poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Sprzedający ma obowiązek przekazani Kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC dla pojazdów sprowadzanych

W przypadku sprowadzenia pojazdu z zagranicy można zawrzeć krótkoterminową umowę ubezpieczenia na okres 30-stu dni na okres naprawy, przeglądów, rejestracji. Jest to ubezpieczenie dla pojazdów nie zarejestrowanych jeszcze w Polsce. Koszt ubezpieczenia dla pojazdów do 3,5t - 99 zł.